• 1a9a79468d2f63713a3e46
 • 1acb5c53aa3a44641d2b94
 • 6cc31e65e80c06525f1d69
 • 6b19f442012bef75b63a64
 • 3b5f3137db5e35006c4f26
 • 7e9ce0fe1497fac9a38623
 • 9b9d6257963e7860212f17
 • 34eb2401d0683e36677958
 • 217aa4a94fc0a19ef8d194
 • 81b07b858eec60b239fd25
 • 59cb30f0c5992bc7728865
 • 3334cdf92690c8ce918141
 • 3488eb141d7df323aa6c71
 • 549df7c803a1edffb4b096
 • 3470c1213448da16835988
 • 8856108bfbe215bc4cf347
 • 5793aa6c4005ae5bf71482
 • 14643437de5e3000694f77
 • bf7b4991a2f84ca615e958
 • ce7b95807ee990b7c9f872
 • c7c980aa76c3989dc1d2
 • a65fba454e2ca072f93d63
 • dd9b667c8d15634b3a0438
 • IMG2018031609183396
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Căn cứ Văn bản số 1146/SGD&ĐT-VP ngày 18/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện ...
Căn cứ Văn bản số 1146/SGD&ĐT-VP ngày 18/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018-2019, cụ thể như sau:   I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂMTriển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các ...
> Xem chi tiết

Thống kê
Hôm nay : 0